Jak odnowić prawo jazdy

Prawo jazdy to dokument poświadczający uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Dla jednych wyrobienie go ułatwia sprawy życia codziennego, dla innych jest po prostu wymagane w pracy. Jedno jest pewne: raz zdobyte prawo jazdy sprawia, że stajemy się bardziej niezależni, dlatego tak trudno jest się z nim rozstać. Informacje o zmianach w prawie i kosztach ponownego wydania uprawnień mogą być nieco frustrujące.

Polskie prawo jazdy na przestrzeni lat wielokrotnie się zmieniało, zarówno pod względem szaty graficznej, jak i zawartych w nim danych. Wydawanie bezterminowego prawa jazdy zakończyło się w 2013 r., a dokumenty wydawane od 4 marca 2019 r. nie zawierają już takich danych, jak miejsce zamieszkania. Dzięki temu kierowcy nie muszą wymieniać blankietu przy przeprowadzce. Co zrobić, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy oraz jak przedłużyć prawo jazdy?

Jak długo ważne jest prawo jazdy?

Na ten moment wszystkie tego typu dokumenty wydawane w Polsce są terminowe. Maksymalny okres ważności wynosi 15 lat. W przypadku problemów zdrowotnych lekarz może zadecydować o wydaniu uprawnień na krótszy czas, np. na pięć lat lub nawet na jeden rok.

 •  Wydane przed 2013 r. bezterminowe prawo jazdy: 

Zmiana przepisów nie powoduje unieważnienia wcześniej wydanego bezterminowego prawa jazdy, ani nie pozbawia uprawnień kierowców, którzy je posiadają. Oznacza to po prostu, że wszyscy kierowcy muszą wymienić ten dokument w pewnym momencie na nowy. Wymiana nie wymaga badań lekarskich ani zaświadczenia lekarskiego. Badanie lekarskie kosztuje dodatkowe 200 zł, więc jest to znaczna oszczędność. Wymiana bezterminowego prawa jazdy na terminowe będzie obowiązkowa w latach 2028-2033. Po 2023 roku każdy musi już posiadać nowe prawo jazdy, które jest ważne przez okres do 15 lat.

 •  Prawo jazdy wydane po 19 stycznia 2013 r.: 

Jeśli potrzebujesz nowego prawa jazdy po wygaśnięciu poprzedniego, nie musisz podchodzić do kolejnego egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Wystarczające jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do prowadzenia pojazdów. Kierowcy, którzy wcześniej posiadali bezterminowe prawo jazdy, muszą jedynie złożyć wniosek o wydanie nowych dokumentów i liczyć się z opłatą za ich odnowienie. W takim przypadku nie muszą oni przedstawiać zaświadczenia od lekarza.

W jakich jeszcze sytuacjach muszę wymienić swoje prawo jazdy?

Poza sytuacjami, w których zmiana przepisów wymaga odnowienia prawa jazdy, należy je wymienić, gdy:

 • i straciło swoją ważność,
 • i określona kategoria prawa jazdy straciła ważność,
 • i zgubiono lub zniszczono blankiet,
 • i zmieniono nazwisko.

Jeśli jednak jedynie zmieniasz miejsce zamieszkania lub miejsce zameldowania, nie musisz już odnawiać dokumentu.

Wymiana prawa jazdy po zawarciu związku małżeńskiego w 2022 roku

W momencie, gdy zmieniają się nasze dane, np. gdy po zawarciu związku małżeńskiego przyjmujemy nowe nazwisko, musimy wymienić prawo jazdy w ciągu 30 dni od tego faktu. Na szczęście nie trzeba płacić za badanie lekarskie, wystarczy tylko opłata za wydanie nowego dokumentu.

Odnawianie uszkodzonego lub zgubionego prawa jazdy w 2022 roku

Zgubione prawo jazdy: co robić? Z pewnością zadajesz sobie to pytanie, gdy możliwe, że dokument skradziono, zgubiłeś go lub uszkodził się w taki sposób, że nie można odczytać z niego danych. Co wtedy? Możesz otrzymać nowy dokument zwany wtórnikiem. Jego otrzymanie wiąże się z takimi samymi procedurami i dokumentami jak w przypadku odnawiania prawa jazdy z innych przyczyn.

Zmiana miejsca zamieszkania nie zmusza więcej do odnawiania prawa jazdy

Jak już wcześniej informowaliśmy, nowa wersja dokumentu poświadczającego uprawnienia do jazdy, która weszła w życie 4 marca 2019 r., nie ma już pola na dane adresowe. W związku z tym kierowcy nie muszą wymieniać prawa jazdy w przypadku przeprowadzki lub zmiany nazwy ulicy, na której mieszkają.

Dokument wydany przed 4 marca 2019 r. jest ważny do widniejącej na nim daty, natomiast bezterminowe prawo jazdy obowiązuje najpóźniej do 2033 r., więc jeśli w tym czasie zmienisz miejsce zamieszkania lub zameldowania, nie będziesz musiał wymieniać go wcześniej.

Gdzie mogę odnowić swoje prawo jazdy?

W zależności od miejsca zamieszkania może być konieczne złożenie wniosku o odnowienie prawa jazdy w wydziale komunikacji w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Mieszkańcy stolicy mają możliwość złożyć wniosek w urzędzie dzielnicy.

Wniosek można również załatwić przez Internet za pomocą portalu ePUAP.gov.pl. Informuje on użytkowników, że w przypadku zmiany danych osobowych lub gdy mamy koniec ważności prawa jazdy powinna nastąpić jego wymiana. W razie wymiany przez Internet, zamiast fizycznych kopii odpowiednich dokumentów, do wniosku dołącza się ich wersję elektroniczną lub czytelne skany.

Odnowienie prawa jazdy – dokumenty wymagane w 2022 roku

Przed złożeniem wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy należy przygotować:

 • i formularz wniosku do wypełnienia (znaleźć go można w lokalnym urzędzie lub online na stronie obywatel.gov.pl),
 • i dowód wniesienia opłaty za prawo jazdy,
 • i wyraźną, kolorową, aktualną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm,
 • i dowód osobisty lub paszport,
 • i zaświadczenie lekarskie (w razie konieczności),
 • i zaświadczenie od psychologa do kierowania pojazdem – obejmuje odnowienie prawa jazdy kat. C, C1, D, D1, C1+E, C+E, D1+E i D+E,
 • i oryginał prawa jazdy (do umożliwienia urzędnikowi wykonania kopii).

Koszt odnowienia prawa jazdy

Tradycyjnie opłata administracyjna wynosi 100,50 zł. Trzeba przy tym doliczyć ok. 40 zł za zdjęcia, w zależności od kosztów tej usługi w mieście, w którym przebywamy. Dlaczego przy wymianie prawa jazdy trzeba mieć nowe zdjęcie? Jest to jedna z głównych zmian w ustawodawstwie. Ustawodawcy chcieli uniknąć sytuacji, w której policjant zatrzymuje starszego kierowcę i kontroluje go na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem z młodości.
Jeśli wymagane jest badanie lekarskie, trzeba zapłacić kolejne 200 zł. Okres ważności prawa jazdy zazwyczaj pokrywa się z okresem ważności zaświadczenia lekarskiego. Jaki lekarz może wydać zaświadczenie potrzebne do przedłużenia prawa jazdy? Tego typu dokument może wydać tylko lekarz orzecznik.
Dla niektórych osób, to dość sporo pieniędzy. Skąd tak wysokie koszty? Opłata za odnowienie prawo jazdy uwzględnia konieczność zabezpieczenia przed fałszerstwem, skuteczność procedur administracyjnych i cyfryzację akt, a także koszt produkcji i dystrybucji samego dokumentu. Opłatę można uiścić w urzędzie lub za pomocą przelewu bankowego. Należy zachować potwierdzenie i dołączyć je do wniosku.

Ile trwa wymiana prawa jazdy?

Po złożeniu wszystkich dokumentów w urzędzie miejskim lub starostwie powiatowym otrzymasz informację o terminie odbioru nowego dokumentu. Zazwyczaj dokument jest gotowy w ciągu dziewięciu dni roboczych od daty złożenia wniosku. W bardzo wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania może zostać wydłużony do dwóch miesięcy, jeżeli urząd musi wyjaśnić daną sytuację kierowcy.

To, czy Twoje prawo jazdy jest gotowe do odebrania, możesz sprawdzić za darmo na stronie info-car.pl, podając numer PESEL/datę urodzenia/numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) i imię i nazwisko).

Dokument odbiera się w urzędzie osobiście lub może zostać Ci on przesłany listownie. Na sposób odbioru trzeba się zdecydować już w momencie składania wniosku w odpowiednim polu.

Badanie lekarskie do prawa jazdy

Jeśli odnawiasz bezterminowe prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, nie musisz iść do lekarza po dodatkowe zaświadczenie. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której dokument został wydany na czas określony ze względów zdrowotnych.

Posiadacze uprawnień kat. C, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D i D+E (ważnego przez pięć lat – okres ważności musi być przedłużany co pięć lat) będą zmuszeni pójść na badania.

Podczas takiego badania sprawdzane są wzrok, słuch, ciśnienie i poziom cukru we krwi. Trzeba również wypełnić kwestionariusz zawierający informacje o wcześniejszych chorobach, wypadkach, problemach ze zdrowiem psychicznym i używkami.

Jakie są kary za nieodnowienie prawa jazdy w możliwie najbliższym terminie?

Kierowcy często zapominają o dacie ważności swojego prawa jazdy. Nie sprawdzają również, na jaki okres dokument został wydany. Taka beztroska może wiele kosztować. Jazda bez prawa jazdy: kary i konsekwencje – co czeka kierowcę w takiej sytuacji? Prowadzenie pojazdu bez dokumentu lub z nieważnym dokumentem będzie traktowane tak samo jak prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. W rezultacie kierowcy otrzymują surowy mandat podczas ewentualnej kontroli drogowej. Wraz z rozpoczęciem 2022 roku i wejściem w życie nowego systemu mandatów, kara pieniężna za prowadzenie pojazdu w przypadku braku uprawnień może wynieść nawet 1500 zł.

Odpowiedzieliśmy na pytanie, jak przedłużyć prawo jazdy terminowe. Niestety taka forma dokumentów przysparza nieco problemów. Trzeba stać w zazwyczaj długiej kolejce w urzędzie i przechodzić przez wszystkie formalności związane z uzyskaniem nowego prawa jazdy. Co więcej, czasami w najgorszych wypadku, trzeba wydać na wszystko 300 zł. Najgorzej mają kierowcy ciężarówek, ponieważ w ich przypadku wymagane jest odnowienie prawo jazdy co 5 lat.

Wprowadzenie terminowych dokumentów ma jednak również swoje plusy. Na przykład czas reakcji, wzrok i słuch pogarszają się z wiekiem, więc jeśli choć jeden z tych zmysłów ulegnie pogorszeniu, prawo jazdy nie zostanie wydane. Ponadto w pewnym momencie lekarz może zdecydować, że wzrok się pogarsza i konieczne jest noszenie okularów lub soczewek podczas jazdy pojazdem. Kierowcy, którzy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg, nie będą mogli prowadzić pojazdów lub będą musieli przestrzegać wytycznych związanych ze stanem zdrowia, tj. zakładanie soczewek lub aparatów słuchowych na czas jazdy.


Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty