Prawo jazdy na motocykl A2

Prawo jazdy na motocykl A2

Motocykle to pojazdy, które budzą skrajne emocje. Jedni je kochają i pasjonują się jazdą na tych zrywnych maszynach, które dają ogromną swobodę poruszania się po polskich drogach, a inni mają je za niezwykle niebezpieczne pojazdy, które nie dają żadnej gwarancji bezpieczeństwa w razie kolizji. I jedni i drudzy mają trochę racji, dlatego polskie prawo już od jakiegoś czasu stara się dostosować do jednośladów i motocyklistów, żeby znaleźć jakiś złoty środek. Prawo jazdy na motocykl A2, czyli pozwolenie na prowadzenie nieco słabszych jednośladów przez osoby młode, jest stosunkowo świeżym pomysłem. Kategoria została wprowadzona w 2013 roku, na podstawie Ustawy o Kierujących Pojazdami z 2011 roku. Dzięki temu udało się nieco ograniczyć dostęp niedoświadczonych kierowców do potężnych sportowych maszyn, które wymagają niemałego doświadczenia, żeby je w pełni opanować.
W niniejszym artykule przedstawione zostaną wszystkie najważniejsze informacje o prawie jazdy kategorii A2. Dlaczego zostało wprowadzone, kto może się o nie ubiegać i jaką pojemność oraz moc mają dozwolone pojazdy?

Prawo jazdy A2 – czym można jeździć po polskich drogach?

Posiadanie prawa jazdy na motocykle kategorii A2 uprawnia do poruszania się nieco słabszymi pojazdami, które są bezpieczniejsze dla młodszych i często niedoświadczonych kierowców. Młodzi ludzie często wpisują w internecie hasła typu: ” kategoria A2 czym można jeździć “, postanowiliśmy więc rozwiać te wątpliwości. Prawo Polskie dokładnie określa, jakie maszyny zaliczają się do kategorii A2:

  • Motocykle – jednoślady o mocy całkowitej nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do wagi nie większym niż 0,2 kW na kilogram masy pojazdu. Należy zaznaczyć tutaj, że chodzi o masę w dowodzie rejestracyjnym, co nie obejmuje żadnych własnych przeróbek.
  • Trójkołowce – maksymalna dopuszczalna moc to 15 kW.
  • Motorowery – pojazdy jedno lub dwuśladowe z silnikiem o pojemności do 50 cm sześciennych z ograniczeniem maksymalnej prędkości poruszania się do 45 km/h.
  • Pojazdy czterokołowe – masa własna nie może przekroczyć 350 kilogramów, a maksymalna prędkość nie może być większa niż 45 km/h.

Ograniczenia związane z pojazdami kategorii A2 zostały wprowadzone w wyniku kontrowersji związanych z dostępem do potężnych maszyn, które stały się łatwe do zdobycia na rynku przze osoby niedoświadczone. Wskutek tego, często dochodziło do śmiertelnych wypadków, co budziło coraz większe niezadowolenie w społeczeństwie.

A2 prawo jazdy – kto może się o nie ubiegać i jak można to zrobić

Często można spotkać się z pytaniami dotyczącymi A2 prawo jazdy – od ilu lat można je zrobić i czy to trudne. O uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii A2 może ubiegać się każdy Polak, który osiągnął pełnoletność (18 lat). Warto tutaj zaznaczyć, że szkolenie można rozpocząć nie wcześniej niż na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Dlatego właśnie wiele osób się zastanawia kategoria A2 – od ilu lat tak naprawdę możemy ją robić? Zgodnie z prawem od 18 roku życia, ale w praktyce szkolenie można rozpocząć mając jeszcze 17 lat. Zanim jednak rozpocznie się szkolenie, należy dopilnować dodatkowych formalności. To coś, z czym nie spotkamy się w przypadku innych kategorii na prawo jazdy i najczęściej informuje o tym pracownik szkoły jazdy, do której się zgłaszamy.

Osoba ubiegająca się o możliwość odbycia szkolenia na kategorię A2 powinna udać się do starostwa, celem stworzenia profilu kandydata na kierowcę (PKK). W kursie jakim jest kategoria A2 wymagania obejmują złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów lekarskich, które potwierdzą, że nie ma żadnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów kategorii A2 przez daną osobę. Do tego należy złożyć aktualną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm. Formalności można dopełnić osobiście w urzędzie lub zdalnie – przez elektroniczną skrzynkę, czyli e-mail.

Wniosek podlega wnikliwej weryfikacji w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do rozpoczęcia starań o A2 prawko. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, to starostwo tworzy profil kandydata i nadaje mu indywidualny numer, który wraz z PESEL-em podaje się w szkole jazdy/ośrodku egzaminacyjnym, żeby uzyskać prawo do rozpoczęcia szkolenia/podjęcia się egzaminu.

Prawo jazdy A2 kategoria – szkolenie

Cały proces szkoleniowy jest standardowy i jeśli ktoś się zakwalifikował i uzyskał swój PKK, to powinien przygotować się na minimum 50 godzin nauki teoretycznej i praktycznej. Najczęściej stosuje się 30 godzin wykładów o ruchu drogowym (jedna godzina to 45 minut nauki, podobnie jak godzina lekcyjna w szkole) oraz 20 godzin praktycznej nauki jazdy. Jeśli jednak instruktor uzna, że dana osoba wymaga dłuższego szkolenia praktycznego, to ma prawo je wydłużyć.
Część teoretyczna obejmuje wszystkie zasady poruszania się po polskich drogach, wraz z przedstawieniem znaczenia wszystkich znaków drogowych. Ze szkolenia teoretycznego zwolnione mogą być osoby, które odbyły już takie szkolenie i mają dokument poświadczający zaliczenie egzaminu teoretycznego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Mimo wszystko każdy kandydat na prawo jazdy musi odbyć wymagane 4-godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które zawsze jest częścią części teoretycznej szkolenia.

Część praktyczna jest przeprowadzana z wykorzystaniem odpowiedniego pojazdu. Nie należy przejmować się jednak tą kwestią, bo ośrodek szkolenia kierowców najczęściej ma odpowiednio przystosowane pojazdy kategorii A2. Szkolenie odbywa się na wewnętrznym placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Po ukończeniu odpowiedniej liczby godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego, ośrodek szkoleniowy obowiązkowo musi przeprowadzić egzamin wewnętrzny, który kwalifikuje daną osobę do przystąpienia do egzaminu w WORD. Podlega on tym samym zasadom, co końcowy test i jest podstawą do kwalifikacji kandydata do ostatecznego egzaminu na prawo jazdy.

Egzamin na prawo jazdy kategorii A2

Egzamin na prawo jazdy kategorii A2

Po ukończeniu szkolenia należy udać się do najbliższego ośrodku WORD. Znajdują się one we wszystkich miastach wojewódzkich oraz tych, które były miastami wojewódzkimi do 1999 roku. Zapisanie się na egzamin to koszt:

  • 30 zł – test teoretyczny,
  • 140 zł – część praktyczna.

Do zapisania się na egzamin, kandydat musi przedstawić dokument tożsamości oraz swój kod PKK. O gotowości do przystąpienia do egzaminu, WORD najczęściej jest informowany przez ośrodek szkolenia kierowców.
Egzamin składa się z dwóch części. Brak zaliczenia teorii uniemożliwia przystąpienie do części praktycznej, ale oblanie egzaminu podczas jazdy praktycznej nie wymaga ponownego przystąpienia do części teoretycznej.

  • Część teoretyczna – obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej. Pytania mają różną wartość punktową, która jest określana na zasadzie wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wszystkie pytania mają tylko jedną poprawną odpowiedź
  • Część praktyczna – obejmuje dwie części – przygotowanie oraz jazdę. W pierwszej części należy przedstawić pełen zakres czynności przygotowujących do jazdy wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu. Jeśli egzaminujący nie dostrzeże znacznych nieprawidłowości, to przechodzi się do jazdy, którą rozpoczyna się na placu i obejmuje ruszanie z miejsca na wzniesieniu, slalom wolny, slalom szybki oraz omijanie przeszkody, a następnie poruszanie się po drodze z zachowaniem wszelkich zasad udziału w ruchu drogowym.

Prawidłowe wykonanie wszystkich niezbędnych elementów egzaminu kwalifikuje zdającego do otrzymania prawa jazdy pojazdami kategorii A2. Jak widać procedura nie jest zbyt skomplikowana i z dobrym przygotowaniem można szybko spełnić swoje marzenie.

Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty