Jak sprawdzić akumulator samochodowy

Jak sprawdzić akumulator samochodowy

Proste metody według AUTODOC

 1. Dokonaj przeglądu wizualnego

  • Jeśli na zaciskach akumulatora pojawiła się korozja, należy oczyścić je szczotką drucianą i nałożyć smar miedziany.
  • W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń obudowy najlepiej jest wymienić akumulator.
 1. Sprawdź poziom elektrolitu za pomocą wskaźnika

  Usuń kurz i brud ze wskaźnika i przyjrzyj się jego kolorowi.
  • Kolor zielony oznacza, że poziom elektrolitu i stan naładowania jest normalny.
  • Kolor biały oznacza, że stan naładowania jest niski, a akumulator wymaga doładowania.
  • Kolor czerwony oznacza wzrost kwasowości elektrolitu i spadek poziomu wody.
 • i Pamiętaj o odłączeniu zacisków akumulatora.
 • i W razie potrzeby dolej wodę destylowaną.
 • i Podczas pracy z elektrolitem należy mieć na sobie rękawice gumowe: jego kontakt ze skórą może spowodować oparzenia chemiczne.
Sprawdź poziom elektrolitu za pomocą wskaźnika
 1. Sprawdź poziom elektrolitu za pomocą specjalnych znaczników na obudowie akumulatora

  Upewnij się, że poziom elektrolitu znajduje się pomiędzy znacznikami “min” i “max”.
 • i Pamiętaj o odłączeniu zacisków akumulatora.
 • i W razie potrzeby dolej wodę destylowaną.
 • i Podczas pracy z elektrolitem należy mieć na sobie rękawice gumowe: jego kontakt ze skórą może spowodować oparzenia chemiczne.
 1. Sprawdź poziom elektrolitu za pomocą szklanej rurki, jeśli akumulator nie ma znaczników poziomu
 • i Pamiętaj: Dotyczy to tylko akumulatorów serwisowych.
 • i Sprawdź poziom elektrolitu w każdym ogniwie.
 • Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni. Wyczyść ogniwa akumulatora z kurzu i brudu.
 • Odkręć korek ogniwa i włóż rurkę.
 • Gdy rurka dotrze do płyt ołowianych, napełnij ją i wyjmij.
 • Wkręć z powrotem korek na ogniwo.
 • Wysokość elektrolitu w rurce wskazuje jego poziom w akumulatorze.
 • i Pamiętaj o odłączeniu zacisków akumulatora.
 • i W razie potrzeby dolej wodę destylowaną.
 • i Podczas pracy z elektrolitem należy mieć na sobie rękawice gumowe: jego kontakt ze skórą może spowodować oparzenia chemiczne.
W razie potrzeby dolej wodę destylowaną
 1. Sprawdź gęstość elektrolitu

  • Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni. Wyczyść ogniwa akumulatora z kurzu i brudu.
  • Odkręć korek ogniwa i włóż hydrometr.
  • Pobierz pełną próbkę elektrolitu do hydrometru. Pływak powinien swobodnie unosić się w cieczy.
  • Odczyt, w którym elektrolit pokrywa się ze skalą na pływaku, oznacza gęstość elektrolitu.
  • Ostrożnie wlej elektrolit z powrotem do akumulatora.
  • Wkręć z powrotem korek na ogniwo.
 • i Pamiętaj o odłączeniu zacisków akumulatora.
 • i Pamiętaj: Dotyczy to tylko akumulatorów serwisowych.
 • i Sprawdź gęstość elektrolitu w każdym ogniwie.
 1. Zmierz napięcie akumulatora za pomocą woltomierza lub multimetru

  Przełącz multimetr w tryb pomiaru napięcia prądu stałego i ustaw zakres na 20 V.
  Połącz czarną sondę multimetru z ujemnym zaciskiem akumulatora, a czerwoną sondę z dodatnią klemą. Odczytaj wynik z wyświetlacza multimetru.
  • Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, napięcie powinno przekraczać 12,6 V. Napięcie mniejsze niż 12,6 V oznacza, że akumulator jest naładowany poniżej 50%.
  • Jeżeli napięcie akumulatora jest niższe niż 11,6 V, oznacza to, że akumulator jest całkowicie rozładowany.
 • i Pamiętaj o odłączeniu zacisków akumulatora.
 • i W razie potrzeby oczyść zaciski za pomocą szczotki drucianej przed ich sprawdzeniem.
Zmierz napięcie akumulatora za pomocą woltomierza lub multimetru
 1. Sprawdź poziom naładowania akumulatora za pomocą testera ładowania akumulatorów
 • i Pamiętaj o odłączeniu zacisków akumulatora.
 • i W razie potrzeby oczyść zaciski za pomocą szczotki drucianej przed ich sprawdzeniem.
 • i Akumulator nie powinien być używany przez 6 do 8 godzin przed kontrolą.
 • i Wykonaj kontrolę tylko wtedy, gdy poziom elektrolitu jest normalny.

Połącz sondy z dodatnim i ujemnym zaciskiem akumulatora:

 • Zmierz napięcie akumulatora bez obciążenia.
  • Akumulator samochodowy jest naładowany w 100%, jeśli odczyty mieszczą się w przedziale od 12,6 do 12,9.
  • Akumulator samochodowy jest rozładowany, jeśli odczyty są niższe niż 11,5.
 • i Powtórz pomiar kilka razy.
 • i Uwaga! Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 6 do 10 sekund.
 • i Uwaga! Odczekaj 3 do 5 minut między pomiarami.
 • Zmierz napięcie akumulatora pod obciążeniem.
  • Akumulator samochodowy jest naładowany w 100%, jeśli odczyty są większe niż 10,2.
  • Akumulator samochodowy jest całkowicie rozładowany, jeśli odczyty są niższe niż 7,8.

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *